Chính sách về quyền riêng tư

S689 ( Sau đây sẽ đổi danh xưng là chúng tôi ) đã luôn cố gắng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Việc yêu cầu người dùng cung cấp càng nhiều thông tin cá nhân qua mạng thông qua bước đăng ký tài khoản người dùng, những chương trình khuyến mãi, hay chương trình khảo sát người dùng, … Trong những năm gần đây việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân người dùng là thực sự quan trọng hơn tất cả.

Công ty chúng tôi đã thiết lập ” Chính sách về quyền riêng tư” được trình bày ngay dưới đây, cùng với đó chúng tôi cũng sẽ cam kết với người dùng rằng sẽ quản lý các trang Web của chúng tôi tốt nhất để thông tin người dùng sẽ được bảo mật và an toàn, mang tới sự hài lòng cho người dùng bằng cách chuyên tâm vào việc đầu tư những biện pháp phòng tránh và ngăn chặn những hành vi sử dụng, tiết lộ thông tin hay hành vi sửa đổi trái phép, … thông tin cá nhân do người dùng cung cấp cho chúng tôi.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được định nghĩa là tất cả những  thông tin nào liên quan tới người dùng được cung cấp cho công ty chúng tôi, thông tin này có thể sẽ được dùng để xác nhận một cá nhân chẳng hạn như: Họ & tên, địa chỉ nhà riêng hay địa chỉ thực tế nào đó, số điện thoại cá nhân hay địa chỉ email thuộc quyền sở hữu cá nhân hay là bất kỳ thông tin nào liên quan tới người dùng để xác nhận duy nhất cá nhân đó.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi S689 thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân người dùng thông qua mạng, chúng tôi sẽ tuân thủ theo những quy tắc cơ bản là những thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký tài khoản là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi chỉ thực hiện việc thu thập những thông tin cá nhân của  người dùng trong giới hạn cần thiết để có thể hoàn thành mục đích thu thập thông tin cá nhân người dùng của mình, mục đích này sẽ được công bố cách minh bạch trên trang website của chúng tôi. Trong tường hợp người dùng không muốn cung cấp thông tin cá nhân khi thực hiện đăng ký mà chúng tôi yêu cầu, thì người dùng có quyền từ chối việc làm này, điều này hoàn toàn người dùng có quyền quyết định. Nếu như, người dùng không thể truy cập vào một dịch vụ hay sản phẩm bất kỳ mà phía S689.co đang cung cấp thông qua các trang Website của công ty chúng tôi.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân khách hàng

Khi chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân khi thực hiện đăng ký tài khoản người dùng, công ty S689.co sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập thông tin này là gì, đồng thời cách thức sử dụng những thông tin này, tiếp theo đó là thu thập thông tin cá nhân người dùng  trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc chung giới hạn trong việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng nhằm vào những mục đích sau. Cùng với đó cũng sẽ sử dụng những thông tin cá nhân được người dùng cung cấp cho S689 vào những mục đích khác như sử dụng vào việc dữ liệu thống kê ở những biểu mẫu, trong đó những dữ liệu thông tin này không được phân tách theo từng cá nhân.

  • Nhằm cung cấp sản phẩm hay những dịch vụ mà người dùng mong muốn
  • Nhằm cải tiến dịch vụ và sản phẩm cho người dùng.
  • Nhằm cung cấp những thông tin về những sản phẩm hoặc những dịch vụ cho người dùng.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản cho bất kỳ bên thứ 3 nào, ngoại trừ những trường hợp dưới đây:

  1. Người dùng chấp thuận tiết lộ thông tin cá nhân của bản thân cho bên thứ 3
  2. Những thông tin cá nhân của người dùng phải được tiết lộ cho bên công ty đang liên kết với chúng tôi, chi nhánh công ty hoặc là cho bên nhà thầu phụ của chúng tôi, tiết lộ cho những bên mà chúng tôi có những thỏa thuận về tính năng bảo mật thông nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây. ( Chẳng hạn như: chỉ dần cho bên cung cấp dịch vụ sản phẩm để có thể trao giải thưởng cho người dùng )
  3. Thông tin cá nhân của người dùng đã được chúng tôi xử lý vào dữ liệu hệ thống kê sẽ nên sẽ không tiết lộ danh tính của người dùng.
  4. Bên cơ quan thẩm quyền, luật pháp yêu cầu cung cấp thông tin người dùng

Sử dụng thư trực tiếp

Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng những thông tin cá nhân người dùng cung cấp như: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, … trừ những trường hợp trên cho bất kỳ bên thứ 3 nào hay hình thức gửi thư trực tiếp nào mà chưa có sự chất thuận từ phía người dùng. Trường hợp, người dùng đã chấp thuận cụ thể là tại thời điểm khi thực hiện đăng ký, chúng tôi có thể sẻ sử dụng địa chỉ email của người dùng để thực hiện việc gửi một số thông báo liên quan việc người dùng đặt giải cho chủ tài khoản.

Tham khảo, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân

Trong trường hợp người dùng muốn đề cập tới những thông tin cá nhân mà chúng tôi đang sở hữu hoặc muốn thay đổi hoặc xóa những thông tin đó, co thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức hỏi đáp quá các kênh hỗ trợ người dùng thông qua quy trình đã được chúng tôi định sẵn. Sau khi chúng tôi xác minh danh tính người đưa ra yêu cầu chúng tôi sẽ tiến lộ cho người dùng hoặc thay đổi, xóa thông tin người dùng trong thời gian thích hợp.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu như người dùng muốn kiểm tra những thông tin cá nhân của bản thân đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với bên bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng hoặc thông qua kênh liên hệ mà phía công ty chúng tôi đã cung cấp trên trang web hay cung cấp cho người dùng khi họ thực hiện cung cấp thông tin cá nhân của bản thân.

Trong trường hợp người dùng không biết nên liên hệ với ai, hay là người dùng muốn biết về những thông tin cá nhân mà bản thân đã cung cấp cho chúng tôi thì vui lòng hãy sử dụng biểu mẫu câu hỏi chúng tôi đã đưa ra.

Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị trang web của chúng tôi sẽ đảm bảo luôn duy trì hoạt động quản lý, bảo mật nghiêm ngặt thông tin cá nhân của người dùng đã thu thập được và sử dụng những biện pháp thích hợp để ngăn chặn, hạn chế hành vi sử dụng, tiết lộ, hay là sửa đổi không được phép những thông tin đó. Khi những điều khoản sử dụng được chúng tôi đăng trên trang web S689.co, những điều khoản sử dụng nãy sẽ được ưu tiên thực thi so với  “Chính sách về quyền riêng tư” này.

Xử lý thông tin cá nhân

Khi người dùng đặt câu hỏi, hoặc đề nghị cung cấp Ca-ta-lo hay là khi S689 mời người tham gia, … khi đó người dùng sẽ được yêu cấp cung cấp thông tin cá nhân trên trang web của S689.co. Chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ thông tin cá nhân người dùng bằng cách áp dụng những biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin cá nhân theo Chính sách về quyền riêng tư này.

Ngoại trừ trường hợp nêu trên thì người dụng có thể thực hiện truy cập vào trang website của S689.co mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân.

Sử dụng bọ web

Bọ Wen sẽ được nhúng vào một số trang trên trang web của S689.co để thực hiện việc kiểm tra số lần những trang cụ thể đã được truy cập. Những thông tin, dữ liệu thu thập được từ Bọ web sẽ được dùng để nâng cấp trang web của chúng tôi hoàn hảo hơn. Chẳng hạn như: quảng cáo cao những trang web của những công ty liên kết với chúng tôi vận hành có thể sẽ được hiển thị trên lịch sử truy cập duyệt của người dùng trên trang website của S689.co,…

Sử dụng nhật ký truy cập

Khu người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, nhật ký truy cập sẽ bao gồm có địa chỉ IP của người dùng sẽ được lưu lại. Việc lưu dữ thông tin này để theo dõi việc người dùng truy cập vào trang website của S689.co chứ không được phép sử dụng để xác nhận người dùng, ngoài trì những trang website yêu cầu xác thực người dùng.

Thông tin cá nhân tại các trang website bên thứ ba

S689.co sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc những trang web do những công ty khác vận hành thu thập thông tin cá nhân người dùng được chúng tôi giới thiệu trên website của S689.co

Hiểu biết khác

Công ty chúng tôi nỗ lực hết sức mình để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân người dùng khi được chuyển cho S689.co. Mỗi một người dùng phải chịu trách nhiệm trong việc truyền tải dữ liệu an toàn.

Chúng tôi khuyên người dùng hãy sử dụng những biện pháp phòng tránh về vấn đề bảo mật dữ liệu khi kết nối với mạng. Phía bên Công ty S689.co có thể thay đổi  “Chính sách về quyền riêng tư” này bất kể lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ chính thức có hiệu lực khi được chúng tôi đăng tải lên trên trang website của công ty S689.co.